پیش دبستانی

مجموعه پیش دبستانی معرفت با به کار گیری سیستم برنامه ریزی آموزشی (IEYC) متمرکز بر آموزش‌های خردسالان و بهبود مهارتهای مورد نیاز آنها می‌باشد. این سیستم آموزشی بر اساس "پرس و جو - بازی" هر ۶ زمینه آموزشهای مقدماتی را شامل میشود.