متوسطه دوم

مدرسه معرفت در مقطع متوسطه دوم دانش آموزان را برای مقاطع بالاتر و ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، امتحانات نهایی سال دوازدهم و همچنین برای امتحانات "A-Level" که توسط سیستم آموزشی دانشگاه کمبریج برگزار میشود آماده مینماید.