متوسطه اول

مدرسه آموزشی معرفت دانش آموزان را در مقطع متوسطه اول هدایت می‌کند و این با تقویت پایه دانش آموزان در دروس اصلی‌ مانند، ریاضی‌، فیزیک و علوم انجام میشود. در این مقطع دانش آموزان مهارتهای فردی و دانش خود را برای مقاطع بالاتر افزایش میدهند.