FAQ 350آیا ترجمه مدارک فقط یک نسخه کافی است؟
خیر – حتماً دو نسخه باشد و به تایید دادگستری و امور خارجه رسیده باشد.

آیا نیاز به آوردن اصل مدارک مثل شناسنامه  و کارت ملی است؟
بله جهت تحویل و تایید به کنسولی ایران حتماً نیاز به اصل مدارک می باشد

حداقل چه مدت باید از تاریخ پاسپورت باقی مانده باشد؟
پاسپورت متقاضی باید حداقل یک سال از اعتبارش باقی مانده باشد.

پرینت حساب باید ترجمه شود؟
خیر – پرینت حساب باید به صورت انگلیسی گرفته شود ( مهر بانکی کفایت میکند) و حتماً باید 3 ماه آخر باشد. .همچنین باید مبلغ موجود در هر ماه حدوداً 8 میلیون تومان و برای نامه تمکن مالی حداقل مبلغ 30 میلیون تومان پول در حساب باشد.

نامه تمکن مالی به تنهایی برای اخذ ویزا کفایت می کند؟
خیر حتماً پرینت سه ما ه به انگلیسی لازم است.

مدرسه جهت پیدا کردن خانه به متقاضی کمک میکند؟
بله – البته فقط هماهنگی های اولیه برای مناطق نزدیک مدرسه را با ایجنت مورد تایید انجام خواهد داد.     

هزینه های زندگی در مالزی چگونه می باشد؟
هزینه برق و آب به صورت متوسط ماهی 200 رینگیت مالزی می یباشد که البته بستگی به نوع زندگی اشخاص این مبلغ کاهش یا افزایش میابد. 
هزینه خورد و خوراک به صورت متوسط ماهیانه 1500 رینگیت می باشد . هزینه اجاره خانه هم به طور میانگین 2000 رینگیت می باشد که البته اجاره خانه نسبت به منطقه زندگی متغییر می باشد .
هزینه اینترنت متوسط ماهیانه 150 ریتگیت.

دانش آموز اجازه کار در مالزی را دارد یا خیر؟
دانش آموزان اجازه کار در مالزی را حتی به صورت پاره وقت ندارند.

حداقل زمان لازم برای دریافت ویزای دانش آموزی چه قدر می باشد؟
45 روز

زمان مورد نیاز برای ویزای وابستگی چه قدر می باشد؟
 1 ما ه

 آیا امکان گرقتن ویزای وابستگی برای پدر و مادر به صورت همزمان امکان پذیر می باشد ؟
خیر – ویزای وابستگی فقط برای یگی از اولیاء صادر می گردد، حتی اگر تعداد فرزندان محصل بیشتر از 1 فرزند باشد.

آیا با ویزای 2 هفته ای توریستی می توان برای ویزای دانش آموزی اقدام کرد ؟
خیر-  با ویزای 2 ماه که از طرف نماینده مدرسه در ایران به وسیله دعوت نامه رسمی مدرسه از سفارت مالزی در ایران صادر میشود  امکان پذیر می باشد.

آیا بلیت یک طرفه کافی میباشد ؟
 خیر حتماً بلیت 2 طرفه تهیه فرمایید

آیا در هنگام ورود به مالزی باید نقدینگی به همراه داشت ؟
بله , همه مسافرین در هنگام ورود نیاز به همراه داشتن حداقل 2000 دلار آمریکا دارند .